PRODUCTS

x

Boru

Diametr (мм) Divar qalınlığı (мм)
20 3,4
25 4,2
32 5,4
40 6,7
50 8,4
63 10,5
20 2,8
25 3,5
32 4,5
40 5,6
50 6,9
63 8,7
20 1,9
25 2,3
32 2,9
40 3,7
50 4,6
63 58