PRODUCTS

file_title

Boru

Diametr (мм) Divar qalınlığı (мм)
20 3,4
25 4,2
32 5,4
40 6,7
50 8,4
63 10,5
20 2,8
25 3,5
32 4,5
40 5,6
50 6,9
63 8,7
20 1,9
25 2,3
32 2,9
40 3,7
50 4,6
63 58