MƏHSULLAR

file_title

Siyirtmə və demontaj parçaları (gg25/ggg50)

Qaz kəmərləri və boru kəmərlərində nəqli nizamlamaq (axının açılıb və bağlanması) üçün istifadə edilir. 155 mm və 2000 mm diametrli siyirtmələr müxtəlif təyinatlı boru kəmərlərində istifadə edilir. Onların geniş yayılmasına səbəb isə aşağıda sadalanan üstünlüklərdir: — Konstruksiyanın nisbətən sadəliyi — İnşaat yüksəkliyinin nisbətən aşağı olması — Müxtəlif şəaritdə istifadə olunma imkanı — Hidravlik təzyiqin aşağı olması.