MƏHSULLAR

file_title

Yeraltı və yerüstü sayğac qutuları

Sudan istifadəni hesablayan sayğaclar ətraf mühitin təsirindən izolyasiya edilmiş qutular vasitəsilə qorunur. Sayğacı şaxtadan, eləcə də istidən qoruyan qutuların iki: yerüstü və yeraltı növləri mövcuddur. Sayğacların yerüstü qutuları divara bərkidilir. Yeraltı qutuları isə torpağın altında, 10-15 sm yaxın üst hissəsi torpaq səthinin səviyyəsində olur.