Polymart – Plastikin Gücü

AQUA THERM MOSCOW 2019

AQUATHERM 2018

“POLYMART” MMC DUYAR ŞİRKƏTİNİN MƏHSULLARINI TƏQDİM ETDİ

25-Cİ YUBİLEY BEYNƏLXALQ XƏZƏR NEFT VƏ QAZ SƏRGİSİ

AQUATHERM BAKI 2017 SƏRGİSİ

CASPİAN ECOLOGY 2017

AQUATHERM BAKI 2016 SƏRGİSİ

CATEC BAKI 2016 SƏRGİSİ

14-CÜ CASPİAN ENERGY AWARD MƏRASİMİ

AQUATHERM 2015

POLYMART HEYƏTİ SATIŞDA YENİLİKÇİLİK ANLAYIŞI TƏLİMİNDƏ