MƏHSULLAR

file_title

Diametr 20-75mm

ADI DİAMETR TƏZYİQ DİVAR QALINLIĞI
PE boru SDR 9 20 20 2.3
PE boru SDR 7.4 20 25 3
PE boru SDR 11 25 16 2.4
PE boru SDR 9 25 20 3
PE boru SDR 13.6 32 12.5 2.4
PE boru SDR 11 32 16 3
PE boru SDR 9 32 20 3.6
PE boru SDR 13.6 40 12.5 3
PE boru SDR 11 40 16 3.7
PE boru SDR 9 40 20 4.5
PE boru SDR 21 50 8 2.4
PE boru SDR 17 50 10 3
PE boru SDR 13.6 50 12.5 3.7
PE boru SDR 11 50 16 4.6
PE boru SDR 9 50 20 5.6
PE boru SDR 26 63 6 2.5
PE boru SDR 21 63 8 3
PE boru SDR 17 63 10 3.8
PE boru SDR 13.6 63 12.5 4.7
PE boru SDR 11 63 16 5.8
PE boru SDR 9 63 20 7.1
PE boru SDR 26 75 6 2.9
PE boru SDR 21 75 8 3.6
PE boru SDR 17 75 10 4.5
PE boru SDR 13.6 75 12.5 5.6
PE boru SDR 11 75 16 6.8
PE boru SDR 9 75 20 8.4