MƏHSULLAR

file_title

Diametr 710-1000mm

ADI DİAMETR TƏZYİQ DİVAR QALINLIĞI
PE boru SDR 41 710 4 17.4
PE boru SDR 33 710 5 21.8
PE boru SDR 26 710 6 27.2
PE boru SDR 21 710 8 33.9
PE boru SDR 17 710 10 42.1
PE boru SDR 13.6 710 12.5 52.2
PE boru SDR 26 800 6 30.7
PE boru SDR 21 800 8 38.1
PE boru SDR 17 800 10 47.4
PE boru SDR 13.6 800 12.5 58.8
PE boru SDR 26 900 6 34.6
PE boru SDR 21 900 8 42.6
PE boru SDR 17 900 10 53.3
PE boru SDR 26 1000 6 38.4
PE boru SDR 21 1000 8 47.7
PE boru SDR 17 1000 10 59.3