MƏHSULLAR

file_title

Üçlük

Adı Ölçü (мм)
Üçlük SDR 17 / SDR 11 63
Üçlük SDR 17 / SDR 11 75
Üçlük SDR 17 / SDR 11 90
Üçlük SDR 17 / SDR 11 110
Üçlük SDR 17 / SDR 11 125
Üçlük SDR 17 / SDR 11 140
Üçlük SDR 17 / SDR 11 160
Üçlük SDR 17 / SDR 11 180
Üçlük SDR 17 / SDR 11 200
Üçlük SDR 17 / SDR 11 225
Üçlük SDR 17 / SDR 11 250
Üçlük SDR 17 / SDR 11 280
Üçlük SDR 17 / SDR 11 315
Adı Ölçü (mm) Divar qalınlığı (mm)
Üçlük 160x160x450 3.2
Üçlük 160x160x900 3.2
Üçlük 160x125x450 3.2
Üçlük 160x125x900 3.2
Üçlük 160x110x450 3.2
Üçlük 160x110x900 3.2
Üçlük 125x125x450 3.2
Üçlük 125x125x900 3.2
Üçlük 125x110x450 3.2
Üçlük 125x110x900 3.2
Üçlük 110x110x450 3.2
Üçlük 110x110x900 3.2
Üçlük 110x75x450 3.2
Üçlük 110x75x900 3.2
Üçlük 110x50x450 3.2
Üçlük 110x50x900 3.2
Üçlük 75x75x450 3.2
Üçlük 75x75x900 3.2
Üçlük 75x50x450 3.2
Üçlük 75x50x900 3.2
Üçlük 50x50x450 3.2
Üçlük 50x50x900 3.2
Adı Ölçü (мм)
Üçlük 200x200x900
Üçlük 160x160x900
Üçlük 125x125x900
Üçlük 110x110x900
Üçlük 90x90x900
Üçlük 75x75x900
Üçlük 63x63x900
Üçlük 50x50x900
Üçlük 40x40x900
Üçlük 32x32x900
Üçlük 25x25x900
Üçlük 20x20x900
Adı Ölçü (мм)
Üçlük 20x20x900
Üçlük 25x25x900
Üçlük 32x32x900
Üçlük 40x40x900
Üçlük 50x50x900
Üçlük 63x63x900