MƏHSULLAR

file_title

Yanğın hidrantları (gg25/ggg50)

Hindrantlar yanğını söndürmək üçün əsas boru kəmərinə birləşdirilən qurğulardır. Konstruksiyaya müvafiq olaraq hidrantlar yeraltı və yerüstü olur. Yeraltı hidrantlar xüsusi quyularda quraşdırılmalıdırlar. Quyuların dərinliyi 0,5-3,5 metr aralığında olur. Yerüstü hidranlar yol kənarında quraşdırılır. Hər iki növ hidrantlar yüksək möhkəmliyə malik çuqundan hazırlanır.