MƏHSULLAR

file_title

Lük qapaqları və drenaj kanalları

Lyukların qapaqları quyunun tərkib hissəsidir və bir başa olaraq quyuya quraşdırılır. Lyukların qapaqları nəqliyyat vasitələrinin, piyadaların və tullantıların quyuya düşməsinin qarşısını alır. Eləcə də torpağın səthinin düz və hamar qalmasını təmin edir. Xarici yüklərə dözümlülük üzrə lyukların qapaqlarının aşağıdakı növləri mövcuddur: - A15 - B125 - C250 - D400 - E600 - F900 Drenaj kanallar yol kənarı və hovuzlardan suyun toplanmasını və nəqlini təmin edir.