MƏHSULLAR

file_title

Nasoslar

Nasos – suyun təzyiqlə sorulması və püskürdülməsi üçün istifadə olunan qurğudur. İşləmə prinsipinə görə nasosların müxtəlif növləri vardır. Günümüzdə əsasən mərkəzdənqaçma tip nasosların istifadəsinə üstünlük verilir.