Polymart – Plastikin Gücü

BORULAR VƏ FİTTİNQLƏR

P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

P-PLAST markalı polietilen (HDPE) borular qaz və su kəmərlərinin çəkilməsində istifadə edilir. Xarici diametrin qalınlığa (SDR) nisbəti SDR26-SDR7.4 diapazonunda, daxili təzyiqə müqavimət isə 6-25 atmosfer diapazonundadır. Boru kəmərinin normal iş rejiminin təmin olunduğu temperaturun ən yüksək həddi +650C-dir. Boruların uzunluğu daxili diametrdən asılı olaraq 100, 50, 12 və 6 metr ola bilər. Bu borular həm alın qaynaq makinası, həm də elektrofizion birləşmələrlə birləşdirilir. HDPE boruların istehsalı digər polimer borulara nisbətən yenidir və bu üzdən ən optimal istehsal və iqtisadi göstəricilərə malikdir. Boruların istismar müddəti ən azı 50 ildir.