Polymart – Plastikin Gücü

BORULAR VƏ FİTTİNQLƏR

P-plast markalı polietilen (HDPE) koruge boru və fitinqlər

P-plast markalı qofralı polietilen (HDPE) boru və fitinqlər P-plast markalı qofralı polietilen (HDPE) boru və fitinqlər HDPE -dən hazırlanır, yüksək səviyyəli möhkəmliyə və korroziyaya qarşı dözümlülüyə malik olur. Bu borular iki qatdan ibarətdir, üst qofralı hissə xarici fiziki yüklərə çox davamlı olur, daxili hamar hissə isə borularda suyun sərbəst axınını təmin edir. Sərt struktur sayəsində bu boruları -250C tepmeraturda quraşdırmaq olar. Qofralı pnd borular mufta və birləşdirici halqa vasitəsilə quraşdırılır. Bu halqalar konstruksiyanın hermetik və sabit olmasını təmin edir. Halqalar borunun qofralı aralıqlarına quraşdırılır, daha sonra muftanın daxili hissəsinə montaj edilir. Bu borular və fitinqlər PD-dən hazırlandığı üçün istismar müddəti 50 ildən az olmur.