Polymart – Plastikin Gücü

BORULAR VƏ FİTTİNQLƏR

P-plast markalı pvc təzyiqli boru və fitinqlər

P-Plast markalı təzyiqli borular plastikləşdirilməmiş PVX-dən ekstruziya yolu ilə istehsal edilir.
Tətbiq edildiyi sahələr:
— Yanğından müdafiə sistemləri
— Təzyiqli kanalizasiya sistemləri
— Hovuzlar
— Suvarma sistemləri
Xüsusiyyətləri və üstün cəhərtləri:
— Korroziyaya dayanıqlıdır
— 600C temperaturda bir çox kimyəvi birləşmələrə davamlıdır
— Zərbəyə davamlıdır
— Atmosfer dəyişikliklərinə davamlıdır
— Oda davamlıdır
— Çəkisi yüngüldür
— Quraşdırılması asan və konstruksiyası etibarlıdır
— Daxili divarlarda çöküntülərin olmaması
— Bioloji birləşmələrə həssas deyil