Polymart – Plastikin Gücü

BORULAR VƏ FİTTİNQLƏR

P-plast markalı pvc tullantı su boruları və fitinqlər

Kanalizasiya boru və fitinqləri ekstruziya yolu ilə plastikləşdirilməmiş PVX-dən hazırlanır.
Tətbiq edildiyi sahələr:
— Məişət kanalizasiya sularının nəqli
— Yeraltı kanalizasiya və drenaj sistemlərinin inşaatı
— Sənaye tullantılarının nəqli Üstünlükləri:
— Çəkisinin çox yüngül olması
— Asan və ucuz nəqli
— Asan quraşdırılma
— Uzun müddətli istifadə və oda dayanıqlı olması
— Korroziyaya dayanıqlı olması
— Turşu və qələviyə davamlı olması
— Korroziya əleyhinə və izolyasiya qatına ehtiyac yoxdur.
— Zərbəyə davamlı olması
— İqlim dəyişikliklərinə davamlı olması