Polymart – Plastikin Gücü

BORULAR VƏ FİTTİNQLƏR

Polietilen (HDPE) ef fitinqlər

Termorezistor fitinqləri boru kəmərlərini fitinqlərin daxilində olan spiral şəkilli elektirk qızdırıcı vasitəsilə birləşdirir, sürətli montav və etibarlılığı ilə seçilir. Qaynaq prosesi avtomatlaşdırılıb, bu isə birləşdirmə prosesində işin ləngiməsinin qarşısını alır. Şəraitdən asılı olaraq müxtəlif boru kəmərlərinin çəkilməsi zamanı yalnız termorezistor fitinqlərindən istifadə edilə bilər.
Tətbiq edildiyi sahələr:

  • Kəsişmə qaynağının yerinə yetirilməsi mümkün olmadığı
  • Boru kəmərlərinin rekonstruksiyası və təmiri
  • Yəhər şəkilli çıxıntılarn istifadədə olan borulara birləşdirilməsi
  •  Boru kəmərinin diametrinin və divarlarının qalınlığı az olduğu halda. -10°C ÷ +45°C-də termotur prossesi.