Polymart – Plastikin Gücü

BORULAR VƏ FİTTİNQLƏR

Polietilen (HDPE) fitinqlər

“Tega” şirkətinin polietilen (HDPE) fitinqlərinin təyinatı müxtəlif boru kəmərlərinin quraşdırılması və təmiridir. HDPE fitinqlər alçaq təzyiqli və yüksək qalınlığa malik poletilendən hazırlanır. HDPE fitinqlər müxtəlif diametrlərə malik olur. HDPE dirsəklər boru kəmərlərinin istənilən istiqamətdə yönləndirilməsinə, üçlü və xaçşəkilli qurğular borukəmərinin şaxələnməsinə imkan yaradır, flans və flans adapterlərin yardımı ilə boru kəmərlərinin polad, eləcə də digər növ boru kəmərlərinə birləşdirmək mümkündür. HDPE fitinqlər birləşdirmə və termorezistor qaynaq aparatları vasitəsilə boru kəmərinə birləşdirilir. Birləşdirmənin keyfiyyəti zaman keçdikcə itmir, əksinə boru kəmərlərinin istisamr edildiyi on illiklər boyunca qorunub saxlanılır.