Buxar siyirtməsi

Buxar siyirtməsi

«Globe» siyirtmə - həssas axın ötürmə tətbiqlərində üstünlük verilən siyirtmə növüdür. Bu klapan çox üstün bir sızdırmazlıq keyfiyyətinə malikdir. «Globe» siyirtmələrin iş prinsipi mayenin hərəkətinə perpendikulyar hərəkət edən diskin siyirtmə gövdəsi daxilində oturacaqla birləşərək axını kəsməyə və ya axını tərs hərəkətlə buraxmağa əsaslanır. Bu sistem həm də yüz faiz sızdırmazlığı təmin edir. «Globe» siyirtmə tətbiq sahələrindən asılı olaraq yüksək təzyiqə və yüksək temperatura tab gətirə biləcək şəkildə istehsal edilə bilər. «Globe» siyirtmələr isti və ya soyuq suyun, buxarın, sıxılmış buxarın, LPG-nin, turşu olmayan mayelərin, kimyəvi maddələrin və dəniz suyunun ötürülməsində istifadə edilir.

Standartları və texniki göstəriciləri

  • İstehsal edilən ölçülər:
    Ø15mm – Ø300mm
  • Təzyiq sinifi:
    PN 10 - PN 16 – PN 25- PN 40
  • İşləmə temperaturu:
    -20 ... +400°C