Məhsullar

BORULAR VƏ FİTTİNQLƏR NASOS VƏ NASOS SİSTEMLƏRİ QAYNAQ AVADANLIQLARI YANĞIN SİNİFİ SİYİRTMƏLƏR SİYİRTMƏ VƏ DEMONTAJ HİSSƏLƏRİ SUVARMA SİSTEMLƏRİ TƏMİR XAMUTLARI QUYU QAPAQLARI VƏ DRENAJ SİSTEMLƏRİ
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

HDPE borular

İstehsal etdiyimiz P-Plast markalı HDPE borular içməli suların bir yerdən digər bir yerə nəql edilməsi üçün AZS 806-2
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

Korige borular

İstehsal etdiyimiz P-Plast markalı koruge (qofralı) borular AZN 854-2015 standarı çərçivəsində istehsal edilməkdədir. Əsasən
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

U-PVC borular

İstehsal etdiyimiz P-Plast markalı U-PVC borular GOST 32415-2013 standartı çərçivəsində istehsal edilməkdədir. U-PVC borular mis
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

PVC Borular

İstehsal etdiyimiz P-Plast markalı PVC borular AZS 727-2012 standartı çərçivəsində istehsal edilməkdədir. PVC borular şəbəkə
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

HDPE EF Dirsək

EF dirsəklər HDPE boru şəbəklərinin istənilən istiqamətdə yönləndirilməsinə, şaxələnməsinə, eləcədə müxtəlif və ya ey
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

HDPE EF Mufta

EF muftalar, alın-qaynaq aparatına ehtiyac olmadan eloktrofüzyon birləşdirmə üsuli ilə boruları bir birinə qaynaq etməyə imkan ver
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

HDPE EF reduksiyon keçid

EF reduksiyon keçidlər müxtəlif diametrli borularının bir birinə birləşdirilməsi üçün istifadə edilir.
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

HDPE EF servis TE

EF Servis Te maye və qaz infrastruktur sistemlərində mayenin transfer edildiyi ana borudan çıxış əldə edilməsi üçün i
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

HDPE EF Səmər

EF Semer mövcud HDPE boru xətti üzərində üçlük istifadə edilmədən çıxış əldə etmək üçün
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

HDPE EF üçlük

EF üçlüklər HDPE boru şəbəklərinin istənilən istiqamətdə yönləndirilməsinə, şaxələnməsinə, eləcədə müxt
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

HDPE dirsək

HDPE dirsəklər HDPE boru şəbəklərinin istənilən istiqamətdə yönləndirilməsinə, şaxələnməsinə, eləcədə müxtəlif və ya
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

Koruge (qofralı) dirsək

Koruge (qofralı) dirsək boru şəbəklərinin istənilən istiqamətdə yönləndirilməsinə, şaxələnməsinə, eləcədə müxtəlif və
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

U-PVC üçlük

U-PVC üçlük boru şəbəklərinin istənilən istiqamətdə yönləndirilməsinə, şaxələnməsinə, eləcədə müxtəlif
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

U-PVC dirsək

U-PVC dirsək boru şəbəklərinin istənilən istiqamətdə yönləndirilməsinə, şaxələnməsinə, eləcədə müxtəlif və ya eyni &ou
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

U-PVC mufta

U-PVC mufta boruların bir birinə birləşdirilməsi üçün istifadə edilir.
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

U-PVC keçid

U-PVC keçid müxtəlif diametrli borularının bir birinə birləşdirilməsi üçün istifadə edilir.
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

U-PVC qapaq (kep)

U- PVC qapaq (kep) boru xətti çəkilişi zamanı boru xətti bitdikdən sonra, borunun son uc nöqtəsini bağlamaq üçün
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

PVC dirsək

PVC dirsək boru şəbəklərinin istənilən istiqamətdə yönləndirilməsinə, şaxələnməsinə, eləcədə müxtəlif və ya eyni ö
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

PVC keçid

PVC keçid müxtəlif diametrli borularının bir birinə birləşdirilməsi üçün istifadə edilir.
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

U-PVC mufta

U-PVC mufta boruların bir birinə birləşdirilməsi üçün istifadə edilirş
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

U-PVC qapaq (kep)

U- PVC qapaq (kep) boru xətti çəkilişi zamanı boru xətti bitdikdən sonra, borunun son uc nöqtəsini bağlamaq üçün
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

U-PVC üçlük

U-PVC üçlük boru şəbəklərinin istənilən istiqamətdə yönləndirilməsinə, şaxələnməsinə, eləcədə müxtəlif
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

HDPE flans adaptor

HDPE flans adaptorlar HDPE boruları siyirtmə və ya demontaj parçalarını birləşdirmək üçün istifadə olunur
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

Koruge (qofralı) mufta

Koruge (qofralı) mufta boruların bir birinə birləşdirilməsi üçün istifadə edilir.
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

Koruge (qofralı) keçid

Koruge (qofralı) keçid müxtəlif diametrli borularının bir birinə birləşdirilməsi üçün istifadə edilir.
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

HDPE qapaq (kep)

HDPE qapaqlar (kep) HDPE boruların çəkilişi zamanı boru xətti bitdikdən sonra, borunun son uc nöqtəsini bağlamaq üç&uu
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

HDPE reduksiyon keçid

HDPE reduksiyon keçidlər müxtəlif diametrli borularının bir birinə birləşdirilməsi üçün istifadə edilir.
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

HDPE üçlük

HDPE üçlüklər HDPE boru şəbəklərinin istənilən istiqamətdə yönləndirilməsinə, şaxələnməsinə, eləcədə mü
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

Koruge (qofralı) qapaq

Koruge (qofralı) qapaq boru xətti çəkilişi zamanı boru xətti bitdikdən sonra, borunun son uc nöqtəsini bağlamaq üç&uu
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

Koruge (qofralı) üçlük

Koruge (qofralı) üçlük boru şəbəklərinin istənilən istiqamətdə yönləndirilməsinə, şaxələnməsinə, eləcədə m&u
Səbət Səbət