Məhsullar

BORULAR VƏ FİTTİNQLƏR NASOS VƏ NASOS SİSTEMLƏRİ QAYNAQ AVADANLIQLARI YANĞIN SİNİFİ SİYİRTMƏLƏR SİYİRTMƏ VƏ DEMONTAJ HİSSƏLƏRİ SUVARMA SİSTEMLƏRİ TƏMİR XAMUTLARI QUYU QAPAQLARI VƏ DRENAJ SİSTEMLƏRİ
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

Sprinkler bağlantı boruları

Yanğın sprinkllerlərinin əsas xəttə birləşdirilməsi üçün istifadə edilir.
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

Yeraltı yanğın hidrantı

Yanğın Hidrantları, riskli ərazilərdə yanğın zamanı su ehtiyacını ödəmək və yanğına sürətli cavab vermək üç&uu
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

Yanğın hidrant altlığı (ökçe)

Yanğın hidrantının şəbəkəyə bağlanmasını təmin edən, borunun əyilib qırılmaması üçün istifadə edilən dabanlı dir
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

NRS tip yanğın siyirtməsi

NRS tip yanğın siyirtməsi yanğın boru kəmərlərində hərəkət edən maddənin hərəkətini məhsudlaşdırmaq üçün istifad
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

OS&Y yanğın siyirtməsi

OS&Y yanğın siyirtməsi yanğın boru kəmərlərində hərəkət edən maddənin hərəkətini məhsudlaşdırmaq üçün istifad
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

Maye axın siqnal klapanı

Nasoslarda müəyyən dövrlərdə nasosun istənilən axını təmin edib-etmədiyini ölçmək üçün istifadə olu
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

Yeraltı yanğın hidrantı

Yanğın Hidrantları, riskli ərazilərdə yanğın zamanı su ehtiyacını ödəmək və yanğına sürətli cavab vermək üç&uu
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

Yerüstü yanğın hidrantı

Yanğın Hidrantları, riskli ərazilərdə yanğın zamanı su ehtiyacını ödəmək və yanğına sürətli cavab vermək üç&uu
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

Dest və Drenaj ventili

Test və Drenaj Ventili- Sprinkler sistemlərində sınaq və texniki qulluq etmək məqsədi ilə istifadə olunan ventillərdir. İçərisind
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

Sidewall Sprinkler

Sprinklerlər, yanğından qorunmağa ehtiyacı olan ərazini əhatə etmək üçün xüsusi hazırlanmış boru şəbəkəsinə yer
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

Upright Sprinkler

Sprinklerlər, yanğından qorunmağa ehtiyacı olan ərazini əhatə etmək üçün xüsusi hazırlanmış boru şəbəkəsinə yer
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

Pendent Sprinkler

Sprinklerlər, yanğından qorunmağa ehtiyacı olan ərazini əhatə etmək üçün xüsusi hazırlanmış boru şəbəkəsinə yer
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

İzlənə bilən kəpənək ventil

İzləmə açarlı kəpənək ventili daxili zonaları bir-birindən ayırmaq (nəzarət etmək) üçün su təchizatı xətlərin
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

Quru nəzarət siqnal klapanı

Quru nəzarət siqnal klapanı, isidilməyən ərazilərdə ətraf mühitin temperaturunun +4°C-dən aşağı düşmə ehtimalı olan yerl
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

Sulu nəzarət siqnal klapanı

Sulu  nəzarət siqnal klapanı suyun donma ehtimalı olmayan tətbiqlər üçün nəzərdə tutulmuşdur. Yanğın zamanı sprinkl
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

Kablin üçlük

Kablin üçlüklər boru şəbəklərinin istənilən istiqamətdə yönləndirilməsinə və müxtəlif növ çıxı
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

Kablin reduksiyon üçlük

Kablin reduksiyon üçlüklər boru şəbəklərinin istənilən istiqamətdə yönləndirilməsinə və müxtəlif növ &cc
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

Kablin reduksiyon mufta

Kablin reduksiyon muftalar müxtəlif diametrli boruları bir birinə birləşdirmək üçün istifadə edilir.
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

Kablin reduksiyon dirsək

Kablin reduksiyon dirsəklər boru şəbəklərinin istənilən istiqamətdə yönləndirilməsinə və müxtəlif növ çıxışlar
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

Kablin kep (qapaq)

Kablin kep (qapaq) boruların çəkilişi zamanı boru xətti bitdikdən sonra, borunun son uc nöqtəsini bağlamaq üçün i
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

Kablin mufta

Kablin reduksiyon muftalar eyni diametrli boruları bir birinə birləşdirmək üçün istifadə edilir.
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

Kaplin erkək üçlük

Kaplin erkək üçlüklər boru şəbəklərinin istənilən istiqamətdə yönləndirilməsinə və müxtəlif növ ç
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

Kaplin erkək dirsək

Kaplin erkək dirsəklər boru şəbəklərinin istənilən istiqamətdə yönləndirilməsinə və müxtəlif növ çıxışlar əl
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

Kaplin erkək adaptor

Kaplin erkək adaptorlar adaptorlar boru şəbəklərinin istənilən istiqamətdə yönləndirilməsinə və müxtəlif növ çıx
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

Kaplin dişi üçlük

Kaplin dişi üçlüklər boru şəbəklərinin istənilən istiqamətdə yönləndirilməsinə və müxtəlif növ ç
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

Kablin dişi dirsək

Kablin dişi dirsəklər boru şəbəklərinin istənilən istiqamətdə yönləndirilməsinə və müxtəlif növ çıxışlar əld
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

Kablin dişi adaptor

Kablin dişi adaptorlar boru şəbəklərinin istənilən istiqamətdə yönləndirilməsinə və müxtəlif növ çıxışlar əld
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

Kablin dirsək

Kablin dirsəklər boru şəbəklərinin istənilən istiqamətdə yönləndirilməsinə və müxtəlif növ çıxışlar əldə etm
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

Yaylı əks klapan

Əks klapan maye transfer sistemlərinin əvəzedilməz hissəsidir. Əks klapanlar mayenin birtərəfli axmasına icazə verən, əks istiqamətdə s
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

Metal kompensator

Kompensatorlar boru sistemlərinin genişlənməsini, daralmasını zamanı habelə, sistemdə meydana gələn mexaniki titrəmələri udan aksessuard
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

Rezin kompensator

Kompensatorlar boru sistemlərinin genişlənməsini, daralmasını zamanı habelə, sistemdə meydana gələn mexaniki titrəmələri udan aksessuard
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

Rezbalı yarımdövr ventil

Rezbalı yarımdövr ventillər boru kəmərlərində hərəkət edən maddənin hərəkətini məhsudlaşdırmaq üçün istifadə
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

Təhlükəsizlik siyirtməsi

Təhlükəsizlik klapanları ümumi olaraq istilik sistemlərində, radiator sistemlərində, boyler qurğularında, sanitar sistemlər və su
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

Kondenstop

Kondenstop buxar sistemlərində buxar və kondensatı ayıran avtomatik boşaltma klapanıdır. Bu elementlər sıxılmış hava xətlərində və bu
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

Maldili çalpara əks klapan (wafer tip)

Əks klapan maye transfer sistemlərinin əvəzedilməz hissəsidir. Əks klapanlar mayenin birtərəfli axmasına icazə verən, əks istiqamətdə s
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

Maldili çalpara əks klapan

Əks klapan maye transfer sistemlərinin əvəzedilməz hissəsidir. Əks klapanlar mayenin birtərəfli axmasına icazə verən, əks istiqamətdə s
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

Tək kürəli vantuz

Nasos çıxışlarına və boru kəmərlərinə su verildikdə sistemdə meydana gələn hava yığılmaları suyun keçid sahəsini daral
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

Y tipli çirkab tutucu

Y tipli çirkab tutucular boru kəmərlərində hərəkət edən maddəin içərisinə qarışmış yad cisimləri kənarlaşdırmaq ü
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

Üç parçalı flanslı kürəvi siyirtmə

Üç parçalı flanslı kürəvi siyirtmələr (wafer tip) boru kəmərlərində hərəkət edən maddənin hərəkətini məhsudl
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

İki parçalı flanslı kürəvi siyirtmə

İki parçalı flanslı kürəvi siyirtmələr (wafer tip) boru kəmərlərində hərəkət edən maddənin hərəkətini məhsudlaşdırmaq
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

Kəpənək tipli siyirtmə (wafer tip)

Kəpənək tipli siyirtmələr (wafer tip) boru kəmərlərində hərəkət edən maddənin hərəkətini məhsudlaşdırmaq üçün ist
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

Flanslı kəpənək tipli siyirtmə

Flanslı kəpənək tipli siyirtmələr boru kəmərlərində hərəkət edən maddənin hərəkətini məhsudlaşdırmaq üçün istifa
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

Metal yataqlı sürgülü siyirtmə

Metal yataqlı sürgülü siyirtmələr boru kəmərlərində hərəkət edən maddənin hərəkətini məhsudlaşdırmaq üç&u
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

Elostamer yataqlı sürgülü siyirtmə

Elostamer yataqlı sürgülü siyirtmələr boru kəmərlərində hərəkət edən maddənin hərəkətini məhsudlaşdırmaq ü&ccedi
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

Disk tipli əks klapan

Əks klapan maye transfer sistemlərinin əvəzedilməz hissəsidir. Əks klapanlar mayenin birtərəfli axmasına icazə verən, əks istiqamətdə s
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

Koruge (qofralı) üçlük

Koruge (qofralı) üçlük boru şəbəklərinin istənilən istiqamətdə yönləndirilməsinə, şaxələnməsinə, eləcədə m&u
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

Koruge (qofralı) qapaq

Koruge (qofralı) qapaq boru xətti çəkilişi zamanı boru xətti bitdikdən sonra, borunun son uc nöqtəsini bağlamaq üç&uu
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

HDPE üçlük

HDPE üçlüklər HDPE boru şəbəklərinin istənilən istiqamətdə yönləndirilməsinə, şaxələnməsinə, eləcədə mü
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

HDPE reduksiyon keçid

HDPE reduksiyon keçidlər müxtəlif diametrli borularının bir birinə birləşdirilməsi üçün istifadə edilir.
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

HDPE qapaq (kep)

HDPE qapaqlar (kep) HDPE boruların çəkilişi zamanı boru xətti bitdikdən sonra, borunun son uc nöqtəsini bağlamaq üç&uu
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

Koruge (qofralı) keçid

Koruge (qofralı) keçid müxtəlif diametrli borularının bir birinə birləşdirilməsi üçün istifadə edilir.
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

Koruge (qofralı) mufta

Koruge (qofralı) mufta boruların bir birinə birləşdirilməsi üçün istifadə edilir.
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

HDPE flans adaptor

HDPE flans adaptorlar HDPE boruları siyirtmə və ya demontaj parçalarını birləşdirmək üçün istifadə olunur
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

U-PVC üçlük

U-PVC üçlük boru şəbəklərinin istənilən istiqamətdə yönləndirilməsinə, şaxələnməsinə, eləcədə müxtəlif
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

U-PVC qapaq (kep)

U- PVC qapaq (kep) boru xətti çəkilişi zamanı boru xətti bitdikdən sonra, borunun son uc nöqtəsini bağlamaq üçün
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

U-PVC mufta

U-PVC mufta boruların bir birinə birləşdirilməsi üçün istifadə edilirş
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

PVC keçid

PVC keçid müxtəlif diametrli borularının bir birinə birləşdirilməsi üçün istifadə edilir.
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

PVC dirsək

PVC dirsək boru şəbəklərinin istənilən istiqamətdə yönləndirilməsinə, şaxələnməsinə, eləcədə müxtəlif və ya eyni ö
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

U-PVC qapaq (kep)

U- PVC qapaq (kep) boru xətti çəkilişi zamanı boru xətti bitdikdən sonra, borunun son uc nöqtəsini bağlamaq üçün
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

U-PVC keçid

U-PVC keçid müxtəlif diametrli borularının bir birinə birləşdirilməsi üçün istifadə edilir.
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

U-PVC mufta

U-PVC mufta boruların bir birinə birləşdirilməsi üçün istifadə edilir.
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

U-PVC dirsək

U-PVC dirsək boru şəbəklərinin istənilən istiqamətdə yönləndirilməsinə, şaxələnməsinə, eləcədə müxtəlif və ya eyni &ou
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

U-PVC üçlük

U-PVC üçlük boru şəbəklərinin istənilən istiqamətdə yönləndirilməsinə, şaxələnməsinə, eləcədə müxtəlif
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

Koruge (qofralı) dirsək

Koruge (qofralı) dirsək boru şəbəklərinin istənilən istiqamətdə yönləndirilməsinə, şaxələnməsinə, eləcədə müxtəlif və
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

HDPE dirsək

HDPE dirsəklər HDPE boru şəbəklərinin istənilən istiqamətdə yönləndirilməsinə, şaxələnməsinə, eləcədə müxtəlif və ya
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

HDPE EF üçlük

EF üçlüklər HDPE boru şəbəklərinin istənilən istiqamətdə yönləndirilməsinə, şaxələnməsinə, eləcədə müxt
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

HDPE EF Səmər

EF Semer mövcud HDPE boru xətti üzərində üçlük istifadə edilmədən çıxış əldə etmək üçün
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

HDPE EF servis TE

EF Servis Te maye və qaz infrastruktur sistemlərində mayenin transfer edildiyi ana borudan çıxış əldə edilməsi üçün i
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

HDPE EF reduksiyon keçid

EF reduksiyon keçidlər müxtəlif diametrli borularının bir birinə birləşdirilməsi üçün istifadə edilir.
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

HDPE EF Mufta

EF muftalar, alın-qaynaq aparatına ehtiyac olmadan eloktrofüzyon birləşdirmə üsuli ilə boruları bir birinə qaynaq etməyə imkan ver
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

HDPE EF Dirsək

EF dirsəklər HDPE boru şəbəklərinin istənilən istiqamətdə yönləndirilməsinə, şaxələnməsinə, eləcədə müxtəlif və ya ey
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

Tək parça təmir xomutu

Borularda baş vermiş zədələnmələr zamanı zədələnmiş ərazidən maye axınının qarşısını almaq üçün istifadə edilir
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

İki parça təmir xomutu

Borularda baş vermiş zədələnmələr zamanı zədələnmiş ərazidən maye axınının qarşısını almaq üçün istifadə edilir
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

Çıxışlı təmir xomutu

Borulardan çıxış əldə etmək üçün istifadə edilir.
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

Polimer drenaj kanalları

Polimer drenaj kanalları yağış sualarını və digər çirkab sularını ərazilərdən əsas şəbəkələrə axıdılması üç&
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

Plastik drenaj kanalları

Plastik drenaj kanallarıı yağış sualarını və digər çirkab sularını ərazilərdən əsas şəbəkələrə axıdılması üç
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

Quyu qapaqları

Su, konalizasiya, telekomunikasiya xətlərinin keçdiyi ərazilərdə istifadə edilir.
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

U-PVC borular

İstehsal etdiyimiz P-Plast markalı U-PVC borular GOST 32415-2013 standartı çərçivəsində istehsal edilməkdədir. U-PVC borular mis
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

PVC Borular

İstehsal etdiyimiz P-Plast markalı PVC borular AZS 727-2012 standartı çərçivəsində istehsal edilməkdədir. PVC borular şəbəkə
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

Korige borular

İstehsal etdiyimiz P-Plast markalı koruge (qofralı) borular AZN 854-2015 standarı çərçivəsində istehsal edilməkdədir. Əsasən
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

Demontaj hissəsi

Demontaj parçası bütün növ boru sistemlərində siyirtmələrin və siyirtmə sinifinə aid olan digər aksesuarların rahat qu
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

Cüt qapaqlı əks klapan

Əks klapan maye transfer sistemlərinin əvəzedilməz hissəsidir. Əks klapanlar mayenin birtərəfli axmasına icazə verən, əks istiqamətdə s
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

Cüt kürəli vantuz

Nasos çıxışlarına və boru kəmərlərinə su verildikdə sistemdə meydana gələn hava yığılmaları suyun keçid sahəsini daral
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

Axın ölçən

Sprinkler sistemlərində hər hansı bir sprinklerin işə düşməsi halında meydana gələn axınla elektrik məlumatlarını sistemə gö
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

Elektrofüzyon qaynaq aparatı

Boru üzərinə yerləşdirilən elektrofüzyon fitinqin diametrindən və növündən asılı olaraq müəyyən müddətə g
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

İçməli su nasosları

Nasoslar qaz və ya suların təzyiqlə sorulması və püskürdülməsi üçün istifadə edilən qurğudur. İşləmə pri
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

Fərqli çap təmir xomutu

Fərqli çap boruların birləşdirilməsi üçün istifadə edilir.
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

Dəlikli damlama boru

Dəlikli damlama boruları suvarma sistemlərinin çəkilməsində istifadə edilir. Bu boruların üzərində müəyyən məsafələrl
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

Buxar siyirtməsi

«Globe» siyirtmə - həssas axın ötürmə tətbiqlərində üstünlük verilən siyirtmə növüdür. Bu
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

Asan Quraşdırma vahidi (Riser manifold)

Sulu söndürmə sistemlərində quraşdırmanı sürətləndirmək üçün NFPA tələblərinə uyğun dizayn edilmişdir.
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

QUYU QAPAQLARI VƏ DRENAJ SİSTEMLƏRİ

Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

Alın qaynaq aparatı

Alın qaynaq aparatı eyni diametr və divar qalınlığında olan boru və fitinqlərin təzyiq və temperaturun köməyi ilə alın-alına birl
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

Yanğın nasosları

Yanğın nasosları lazım olan su miqdarını hadisə baş verən arziyə sürətli şəkildə çatdırılması təmin etmək üç
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

HDPE borular

İstehsal etdiyimiz P-Plast markalı HDPE borular içməli suların bir yerdən digər bir yerə nəql edilməsi üçün AZS 806-2
Səbət Səbət