Çıxışlı təmir xomutu

Çıxışlı təmir xomutu

Borulardan çıxış əldə etmək üçün istifadə edilir.

Standartları və texniki göstəriciləri

  • İstehsal edilən ölçülər:
    76mm ... 1000mm
  • Material:
    Paslanmaz polad