Dəlikli damlama boru

Dəlikli damlama boru

Dəlikli damlama boruları suvarma sistemlərinin çəkilməsində istifadə edilir. Bu boruların üzərində müəyyən məsafələrlə dəliklər mövcud olur.

Standartları və texniki göstəriciləri

  • İstehsal edilən ölçülər:
  • Dəliklər arası məsafə:
    20 sm, 40 sm, 50 sm
  • Uzunluq:
    300 metr, 400 metr