İçməli su nasosları

İçməli su nasosları

Nasoslar qaz və ya suların təzyiqlə sorulması və püskürdülməsi üçün istifadə edilən qurğudur. İşləmə prinsipinə görə nasosların porşenli, oxlu, rotorlu və s. kimi müxtəlif növləri vardır. Tələblər əsasında müştərilərə qiymət təklifləri hazırlanır.

Standartları və texniki göstəriciləri