Maye axın siqnal klapanı

Maye axın siqnal klapanı

Nasoslarda müəyyən dövrlərdə nasosun istənilən axını təmin edib-etmədiyini ölçmək üçün istifadə olunur. Maye axın siqanl klapanı adətən nasosun xətlərindəki əks klapan ilə OS&Y klapan arasında quraşdırılır. Maye axın siqanl klapanının diametri nasosun axın sürətinə görə müəyyən edilir.

Standartları və texniki göstəriciləri

  • İstehsal edilən ölçülər:
    Ø65mm – Ø200mm
  • Təzyiq sinifi:
    PN 16
  • Sertifikatlar:
    FM