Polimer drenaj kanalları

Polimer drenaj kanalları

Polimer drenaj kanalları yağış sualarını və digər çirkab sularını ərazilərdən əsas şəbəkələrə axıdılması üçün istifadə edilir.

Standartları və texniki göstəriciləri