Quyu qapaqları

Quyu qapaqları

Su, konalizasiya, telekomunikasiya xətlərinin keçdiyi ərazilərdə istifadə edilir.

Standartları və texniki göstəriciləri