Tək parça təmir xomutu

Tək parça təmir xomutu

Borularda baş vermiş zədələnmələr zamanı zədələnmiş ərazidən maye axınının qarşısını almaq üçün istifadə edilir.

Standartları və texniki göstəriciləri

  • İstehsal edilən ölçülər:
    60mm ... 350mm
  • Material:
    Paslanmaz polad