Məhsullar

BORULAR VƏ FİTTİNQLƏR NASOS VƏ NASOS SİSTEMLƏRİ QAYNAQ AVADANLIQLARI YANĞIN SİNİFİ SİYİRTMƏLƏR SİYİRTMƏ VƏ DEMONTAJ HİSSƏLƏRİ SUVARMA SİSTEMLƏRİ TƏMİR XAMUTLARI QUYU QAPAQLARI VƏ DRENAJ SİSTEMLƏRİ
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

Elektrofüzyon qaynaq aparatı

Boru üzərinə yerləşdirilən elektrofüzyon fitinqin diametrindən və növündən asılı olaraq müəyyən müddətə g
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

Alın qaynaq aparatı

Alın qaynaq aparatı eyni diametr və divar qalınlığında olan boru və fitinqlərin təzyiq və temperaturun köməyi ilə alın-alına birl
Səbət Səbət