Məhsullar

BORULAR VƏ FİTTİNQLƏR NASOS VƏ NASOS SİSTEMLƏRİ QAYNAQ AVADANLIQLARI YANĞIN SİNİFİ SİYİRTMƏLƏR SİYİRTMƏ VƏ DEMONTAJ HİSSƏLƏRİ SUVARMA SİSTEMLƏRİ TƏMİR XAMUTLARI QUYU QAPAQLARI VƏ DRENAJ SİSTEMLƏRİ
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

Kablin dirsək

Kablin dirsəklər boru şəbəklərinin istənilən istiqamətdə yönləndirilməsinə və müxtəlif növ çıxışlar əldə etm
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

Kablin reduksiyon dirsək

Kablin reduksiyon dirsəklər boru şəbəklərinin istənilən istiqamətdə yönləndirilməsinə və müxtəlif növ çıxışlar
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

Kablin dişi dirsək

Kablin dişi dirsəklər boru şəbəklərinin istənilən istiqamətdə yönləndirilməsinə və müxtəlif növ çıxışlar əld
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

Kaplin erkək dirsək

Kaplin erkək dirsəklər boru şəbəklərinin istənilən istiqamətdə yönləndirilməsinə və müxtəlif növ çıxışlar əl
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

Kablin üçlük

Kablin üçlüklər boru şəbəklərinin istənilən istiqamətdə yönləndirilməsinə və müxtəlif növ çıxı
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

Kablin reduksiyon üçlük

Kablin reduksiyon üçlüklər boru şəbəklərinin istənilən istiqamətdə yönləndirilməsinə və müxtəlif növ &cc
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

Kaplin erkək üçlük

Kaplin erkək üçlüklər boru şəbəklərinin istənilən istiqamətdə yönləndirilməsinə və müxtəlif növ ç
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

Kaplin dişi üçlük

Kaplin dişi üçlüklər boru şəbəklərinin istənilən istiqamətdə yönləndirilməsinə və müxtəlif növ ç
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

Kablin mufta

Kablin reduksiyon muftalar eyni diametrli boruları bir birinə birləşdirmək üçün istifadə edilir.
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

Kablin reduksiyon mufta

Kablin reduksiyon muftalar müxtəlif diametrli boruları bir birinə birləşdirmək üçün istifadə edilir.
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

Kablin dişi adaptor

Kablin dişi adaptorlar boru şəbəklərinin istənilən istiqamətdə yönləndirilməsinə və müxtəlif növ çıxışlar əld
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

Kaplin erkək adaptor

Kaplin erkək adaptorlar adaptorlar boru şəbəklərinin istənilən istiqamətdə yönləndirilməsinə və müxtəlif növ çıx
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

Kablin kep (qapaq)

Kablin kep (qapaq) boruların çəkilişi zamanı boru xətti bitdikdən sonra, borunun son uc nöqtəsini bağlamaq üçün i
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

Dəlikli damlama boru

Dəlikli damlama boruları suvarma sistemlərinin çəkilməsində istifadə edilir. Bu boruların üzərində müəyyən məsafələrl
Səbət Səbət