Crescent Bay Baku

Crescent Bay Baku

Müxtəlif ölçülərdə HDPE boruların, boru birləşmələrinin və müxtəlif təyinatlı metal siyirtmələrin təchizatı.

Təchiz olunmuş məhsullar: