Məhsullar

BORULAR VƏ FİTTİNQLƏR NASOS VƏ NASOS SİSTEMLƏRİ QAYNAQ AVADANLIQLARI YANĞIN SİNİFİ SİYİRTMƏLƏR SİYİRTMƏ VƏ DEMONTAJ HİSSƏLƏRİ SUVARMA SİSTEMLƏRİ TƏMİR XAMUTLARI QUYU QAPAQLARI VƏ DRENAJ SİSTEMLƏRİ
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

Quyu qapaqları

Su, konalizasiya, telekomunikasiya xətlərinin keçdiyi ərazilərdə istifadə edilir.
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

Plastik drenaj kanalları

Plastik drenaj kanallarıı yağış sualarını və digər çirkab sularını ərazilərdən əsas şəbəkələrə axıdılması üç
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

Polimer drenaj kanalları

Polimer drenaj kanalları yağış sualarını və digər çirkab sularını ərazilərdən əsas şəbəkələrə axıdılması üç&
Səbət Səbət