Məhsullar

BORULAR VƏ FİTTİNQLƏR NASOS VƏ NASOS SİSTEMLƏRİ QAYNAQ AVADANLIQLARI YANĞIN SİNİFİ SİYİRTMƏLƏR SİYİRTMƏ VƏ DEMONTAJ HİSSƏLƏRİ SUVARMA SİSTEMLƏRİ TƏMİR XAMUTLARI QUYU QAPAQLARI VƏ DRENAJ SİSTEMLƏRİ
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

Elostamer yataqlı sürgülü siyirtmə

Elostamer yataqlı sürgülü siyirtmələr boru kəmərlərində hərəkət edən maddənin hərəkətini məhsudlaşdırmaq ü&ccedi
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

Metal yataqlı sürgülü siyirtmə

Metal yataqlı sürgülü siyirtmələr boru kəmərlərində hərəkət edən maddənin hərəkətini məhsudlaşdırmaq üç&u
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

Buxar siyirtməsi

«Globe» siyirtmə - həssas axın ötürmə tətbiqlərində üstünlük verilən siyirtmə növüdür. Bu
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

Flanslı kəpənək tipli siyirtmə

Flanslı kəpənək tipli siyirtmələr boru kəmərlərində hərəkət edən maddənin hərəkətini məhsudlaşdırmaq üçün istifa
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

Demontaj hissəsi

Demontaj parçası bütün növ boru sistemlərində siyirtmələrin və siyirtmə sinifinə aid olan digər aksesuarların rahat qu
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

Kəpənək tipli siyirtmə (wafer tip)

Kəpənək tipli siyirtmələr (wafer tip) boru kəmərlərində hərəkət edən maddənin hərəkətini məhsudlaşdırmaq üçün ist
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

Maldili çalpara əks klapan

Əks klapan maye transfer sistemlərinin əvəzedilməz hissəsidir. Əks klapanlar mayenin birtərəfli axmasına icazə verən, əks istiqamətdə s
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

Yaylı əks klapan

Əks klapan maye transfer sistemlərinin əvəzedilməz hissəsidir. Əks klapanlar mayenin birtərəfli axmasına icazə verən, əks istiqamətdə s
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

Maldili çalpara əks klapan (wafer tip)

Əks klapan maye transfer sistemlərinin əvəzedilməz hissəsidir. Əks klapanlar mayenin birtərəfli axmasına icazə verən, əks istiqamətdə s
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

Cüt kürəli vantuz

Nasos çıxışlarına və boru kəmərlərinə su verildikdə sistemdə meydana gələn hava yığılmaları suyun keçid sahəsini daral
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

Tək kürəli vantuz

Nasos çıxışlarına və boru kəmərlərinə su verildikdə sistemdə meydana gələn hava yığılmaları suyun keçid sahəsini daral
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

Metal kompensator

Kompensatorlar boru sistemlərinin genişlənməsini, daralmasını zamanı habelə, sistemdə meydana gələn mexaniki titrəmələri udan aksessuard
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

Rezin kompensator

Kompensatorlar boru sistemlərinin genişlənməsini, daralmasını zamanı habelə, sistemdə meydana gələn mexaniki titrəmələri udan aksessuard
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

Y tipli çirkab tutucu

Y tipli çirkab tutucular boru kəmərlərində hərəkət edən maddəin içərisinə qarışmış yad cisimləri kənarlaşdırmaq ü
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

Təhlükəsizlik siyirtməsi

Təhlükəsizlik klapanları ümumi olaraq istilik sistemlərində, radiator sistemlərində, boyler qurğularında, sanitar sistemlər və su
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

Kondenstop

Kondenstop buxar sistemlərində buxar və kondensatı ayıran avtomatik boşaltma klapanıdır. Bu elementlər sıxılmış hava xətlərində və bu
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

Rezbalı yarımdövr ventil

Rezbalı yarımdövr ventillər boru kəmərlərində hərəkət edən maddənin hərəkətini məhsudlaşdırmaq üçün istifadə
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

Üç parçalı flanslı kürəvi siyirtmə

Üç parçalı flanslı kürəvi siyirtmələr (wafer tip) boru kəmərlərində hərəkət edən maddənin hərəkətini məhsudl
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

Cüt qapaqlı əks klapan

Əks klapan maye transfer sistemlərinin əvəzedilməz hissəsidir. Əks klapanlar mayenin birtərəfli axmasına icazə verən, əks istiqamətdə s
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

İki parçalı flanslı kürəvi siyirtmə

İki parçalı flanslı kürəvi siyirtmələr (wafer tip) boru kəmərlərində hərəkət edən maddənin hərəkətini məhsudlaşdırmaq
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

Disk tipli əks klapan

Əks klapan maye transfer sistemlərinin əvəzedilməz hissəsidir. Əks klapanlar mayenin birtərəfli axmasına icazə verən, əks istiqamətdə s
Səbət Səbət