Məhsullar

BORULAR VƏ FİTTİNQLƏR NASOS VƏ NASOS SİSTEMLƏRİ QAYNAQ AVADANLIQLARI YANĞIN SİNİFİ SİYİRTMƏLƏR SİYİRTMƏ VƏ DEMONTAJ HİSSƏLƏRİ SUVARMA SİSTEMLƏRİ TƏMİR XAMUTLARI QUYU QAPAQLARI VƏ DRENAJ SİSTEMLƏRİ
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

Çıxışlı təmir xomutu

Borulardan çıxış əldə etmək üçün istifadə edilir.
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

İki parça təmir xomutu

Borularda baş vermiş zədələnmələr zamanı zədələnmiş ərazidən maye axınının qarşısını almaq üçün istifadə edilir
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

Fərqli çap təmir xomutu

Fərqli çap boruların birləşdirilməsi üçün istifadə edilir.
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

Tək parça təmir xomutu

Borularda baş vermiş zədələnmələr zamanı zədələnmiş ərazidən maye axınının qarşısını almaq üçün istifadə edilir
Səbət Səbət