Məhsullar

BORULAR VƏ FİTTİNQLƏR NASOS VƏ NASOS SİSTEMLƏRİ QAYNAQ AVADANLIQLARI YANĞIN SİNİFİ SİYİRTMƏLƏR SİYİRTMƏ VƏ DEMONTAJ HİSSƏLƏRİ SUVARMA SİSTEMLƏRİ TƏMİR XAMUTLARI QUYU QAPAQLARI VƏ DRENAJ SİSTEMLƏRİ
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

Sulu nəzarət siqnal klapanı

Sulu  nəzarət siqnal klapanı suyun donma ehtimalı olmayan tətbiqlər üçün nəzərdə tutulmuşdur. Yanğın zamanı sprinkl
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

Quru nəzarət siqnal klapanı

Quru nəzarət siqnal klapanı, isidilməyən ərazilərdə ətraf mühitin temperaturunun +4°C-dən aşağı düşmə ehtimalı olan yerl
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

İzlənə bilən kəpənək ventil

İzləmə açarlı kəpənək ventili daxili zonaları bir-birindən ayırmaq (nəzarət etmək) üçün su təchizatı xətlərin
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

Upright Sprinkler

Sprinklerlər, yanğından qorunmağa ehtiyacı olan ərazini əhatə etmək üçün xüsusi hazırlanmış boru şəbəkəsinə yer
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

Pendent Sprinkler

Sprinklerlər, yanğından qorunmağa ehtiyacı olan ərazini əhatə etmək üçün xüsusi hazırlanmış boru şəbəkəsinə yer
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

Sidewall Sprinkler

Sprinklerlər, yanğından qorunmağa ehtiyacı olan ərazini əhatə etmək üçün xüsusi hazırlanmış boru şəbəkəsinə yer
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

Dest və Drenaj ventili

Test və Drenaj Ventili- Sprinkler sistemlərində sınaq və texniki qulluq etmək məqsədi ilə istifadə olunan ventillərdir. İçərisind
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

NRS tip yanğın siyirtməsi

NRS tip yanğın siyirtməsi yanğın boru kəmərlərində hərəkət edən maddənin hərəkətini məhsudlaşdırmaq üçün istifad
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

OS&Y yanğın siyirtməsi

OS&Y yanğın siyirtməsi yanğın boru kəmərlərində hərəkət edən maddənin hərəkətini məhsudlaşdırmaq üçün istifad
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

Asan Quraşdırma vahidi (Riser manifold)

Sulu söndürmə sistemlərində quraşdırmanı sürətləndirmək üçün NFPA tələblərinə uyğun dizayn edilmişdir.
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

Maye axın siqnal klapanı

Nasoslarda müəyyən dövrlərdə nasosun istənilən axını təmin edib-etmədiyini ölçmək üçün istifadə olu
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

Axın ölçən

Sprinkler sistemlərində hər hansı bir sprinklerin işə düşməsi halında meydana gələn axınla elektrik məlumatlarını sistemə gö
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

Yerüstü yanğın hidrantı

Yanğın Hidrantları, riskli ərazilərdə yanğın zamanı su ehtiyacını ödəmək və yanğına sürətli cavab vermək üç&uu
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

Yeraltı yanğın hidrantı

Yanğın Hidrantları, riskli ərazilərdə yanğın zamanı su ehtiyacını ödəmək və yanğına sürətli cavab vermək üç&uu
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

Yanğın hidrant altlığı (ökçe)

Yanğın hidrantının şəbəkəyə bağlanmasını təmin edən, borunun əyilib qırılmaması üçün istifadə edilən dabanlı dir
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

Yeraltı yanğın hidrantı

Yanğın Hidrantları, riskli ərazilərdə yanğın zamanı su ehtiyacını ödəmək və yanğına sürətli cavab vermək üç&uu
Səbət Səbət
P-plast markalı polietilen (HDPE) boru

Sprinkler bağlantı boruları

Yanğın sprinkllerlərinin əsas xəttə birləşdirilməsi üçün istifadə edilir.
Səbət Səbət